Jste na titulní stránce Rodokmenu rodu Špačků. Můžete si prohlédnout jak jeho hlavní větev, počínající od Jarolíma Špačka *1629 až do našeho děda a praděda Karla Špačka *1863, tak i jeho pět odnoží, počínající od pěti dětí Karla Špačka *1863 až do současnosti.

Vlastní rodokmeny našich předků i našich současníků v grafické podobě a elektronickém provedení najdete v následující tabulce. Jednotlivé rodokmeny by byly pro svou velkou šířku na jedné WEBové stránce špatně čitelné. Proto byly zpracovány ve formátu PDF, ve kterém lze obraz rodokmene podrobně prohlížet vhodným prohlížečem pod libovolným zvětšením. Odtud si také můžete rodokmeny vytisknout.

Zde si můžete stáhnout následující rodokmeny:

Rodokmen Hlavní větve Špačků

od Jarolíma Špačka *1629 až do Karla Špačka *1863

Rodokmen Odnože ze Slaného

od Jiřího Špačka *1904 až do Gabriely Chrapové *2003

Rodokmen Odnože z Knína a Tišic

od Ludmily Špačkové *1906 až do Elenky Manové *2008

Rodokmen Odnože z Radotína 1

od Marie Špačkové *1908 až do Jana Vacka *2004

Rodokmen Odnože z Cikánky

od Soběslava Špačka *1910 až do Terezy Kremeníkové *2008

Rodokmen Odnože z Radotína 2

od Václava Špačka *1915 až do Václava Špačka *2009

Jedním z vhodných prohlížečů tohoto obvyklého formátu PDF je Adobe Acrobat verze 4.0 a vyšší. Pokud nemáte tento prohlížeč na svém počítači, lze ho snadno zdarma získat stažením ze stránky http://www.amsoft.cz/ a nainstalovat si jej.