Chcete-li si přečíst něco zajímavého z historie mlýna Rutice, najdete to na stránce Historie Rutice.

Povídání o mlynářském řemesle včetně mlynářského erbu, najdete na stránce Mlynářské řemeslo.

Nejstarší dochovaná fotografie Cikáneckého mlýna z roku 1905
a tentýž pohled po přístavbě obytné části o několik let později

 

Původní letní a zimní fotografie Cikáneckého mlýna
od strýce Jiřího Špačka asi z roku 1930

 

Mlýn Rutice po povodni v roce 1949
a po přístavbě obytné části Slavojem Špačkem v roce 1975. 
A takto bohužel vypadá tento mlýn v roce 2001.
Nikdo by nevěřil, že tam ještě před nemnoha léty žili lidé.

  Hospodářská stavení i obytná část byly zcela zbourány a odstraněny, zbyla jenom mlýnice. Betonový most přes potok se asi rozpadl nebo jej vzala voda a proto byl nahrazen provizorním z hrubě otesaných klád. Vchod z mostu do dvora byl zatarasen vysokým nevzhledným plotem z ocelového stavebního pletiva. Dvůr je plný stavební suti a divoce rostoucího plevele.

Ani náhon s nádržkou nad mlýnem už nevypadají tak, jak je známe ze svého dětství. Celé okolí je zarostlé divokou vegetací do výšky člověka a stojatá voda je pokryta silnou vrstvou zeleného žabince. Česle na vantrokách se pomalu rozpadají. Zmizela i zahrádka vpravo od nádržky a přístup do zadní zahrady nebo do lesa by byl možný jenom s kosou nebo s mačetou v ruce.