Databáze hlavní větve rodu Špačků,
sestavená chronologicky od nejstaršího doloženého člena rodu až do začátku 20. století. Vybarvení manželé jsou rodiči dětí dalšího oddílu a prarodiči dnešních členů rodiny. Slouží jako podklad k vyhledávání příslušníků rodu a vytvoření rodokmenu.

 Generace
/Pořadí
Příjmení Jméno

Narozen/a
místo

Svatba
místo
Zemřel/a
místo
Manžel/ka
Gen/Poř
Děti
Gen/Poř
1/1 Špaček Jarolím *1629-1637 Tachlovice 7.7.1671 Tachlovice +21.10.1717 Tachlovice 1/M1 5 dětí
2/1 až 2/5
1/M1 Holubová Anna *? 1653 +<20.1.1715 Tachlovice 1/1


 Generace
/Pořadí
Příjmení Jméno

Narozen/a
místo

Svatba
místo
Zemřel/a
místo
Manžel/ka
Gen/Poř
Děti
Gen/Poř
2/1 Špačková Mandelýna *24.4.1672 Tachlovice   +? ? ?
2/2 Špaček Václav *15.8.1675 Tachlovice   +? ? ?
2/3 Špaček František *29.3.1686 Tachlovice 29.9.1709 Ořech
(Jinočany)
+26.3.1763 Jinočany 2/M3 6 dětí
3/1 až 3/6
2/M3 Kozáková Mandelýna *? 1675 +28.9.1743 Jinočany 2/3
2/4 Špaček Jiří *? 1666        
2/5 Špaček Tomáš *?        


 Generace
/Pořadí
Příjmení Jméno

Narozen/a
místo

Svatba
místo
Zemřel/a
místo
Manžel/ka
Gen/Poř
Děti
Gen/Poř
3/1 Špaček Martin *12.10.1710 Jinočany   +<2.2.1711 Jinočany   Zemřel
ve 4. měsíci
3/2 Špaček Jan *26.5.1712 Jinočany 1.11.1739 Nučice +26.9.1786 Jinočany 2 3/M2 13 dětí
4/1 až 4/13
3/M2 Arnoldová Barbora *30.11.1719 Nučice +22.9.1778 Jinočany 2 3/2
3/3 Špaček Tomáš *3.12.1713 Jinočany   +11.12.1713 Jinočany   Zemřel
za 8 dní
3/4 Špačková Dorota *6.2.1715 Jinočany   +19.2.1715 Jinočany   Zemřela
za 13 dní
3/5 Špačková Dorota 2 *6.2.1716 Jinočany        
3/6 Špačková Ludmila *10.7.1718 Jinočany   +17.10.1718 Jinočany   Zemřela
ve 3. měs.

 

 Generace
/Pořadí
Příjmení Jméno

Narozen/a
místo

Svatba
místo
Zemřel/a
místo
Manžel/ka
Gen/Poř
Děti
Gen/Poř
4/1 Špačková Alžběta *24.5.1741 Jinočany   +<3.12.1743   Zemřela
ve 2 letech
4/2 Špačková Barbora *3.12.1743 Jinočany        
4/3 Špačková Kateřina *30.8.1745 Jinočany        
4/4 Špaček Jan *1748 Jinočany        
4/5 Špačková Anna *21.10.1749 Jinočany 18.11.1770 Krteň   4/M5  
4/M5 Hroník Josef     4/5  
4/6 Špačková Magdalena *28.9.1751 Jinočany 20.11.1768 Jeneček   4/M6  
4/M6 Klatovský Václav     4/6  
4/7 Špaček František *2.10.1753 Jinočany 20.1.1779 Řeporyje +26.7.183 Jinočany 21 4/M7 14 dětí

5/1 až 5/14

4/M7 Jelínková Dorota Anna *5.1.1761 Hladký mlýn +12.12.1832 Jinočany 2 4/7
4/8 Špačková Lidmila *8.11.175 Jinočany5        
4/9 Špaček Josef *24.3.1757 Jinočany   +<20.1.1758 Jinočany   Zemřel
v 10 měs.
4/10 Špačková Alžběta *31.3.1759 Jinočany        
4/11 Špaček Jakub *6.6.1763 Jinočany       Dvojčata
4/12 Špaček Josef *6.6.1763 Jinočany      
4/13 Špačková Dorota *6.2.1766 Jinočany        


 Generace
/Pořadí
Příjmení Jméno

Narozen/a
místo

Svatba
místo
Zemřel/a
místo
Manžel/ka
Gen/Poř
Děti
Gen/Poř
5/1 Špaček Jan Jiří *25.4.1780 Jinočany 2        
5/2 Špačková Kateřina  *13.10.1781 Jinočany 2 22.11.1802 Ořech   5/M2  
5/M2 Král Jiří     5/2  
5/3 Špačková Anna *4.10.1784 Jinočany 2  26.2.1716 Ořech   5/M3  
5/M3 Holý Petr     5/3  
5/4 Špaček Josef *21.12.1785 Jinočany 2   +21.12.1785 Jinočany 2    Zemřel po narození
5/5 Špačková Magdalena *17.9.1787 Jinočany 2 21.11.1809 Ořech   5/M5  
5/M5 Knotek Matěj     5/5  
5/6 Špaček Martin *9.11.1789 Jinočany 2   +9.11.1789 Jinočany 2   Zemřel po narození
5/7 Špaček František *8.1.1792 Jinočany   +9.1.1792 Jinočany   Zemřel den
po narození
5/8 Špaček Josef *23.6.1793 Jinočany 2 25.4.1826
Lidice
+8.10.1865 Jinočany 2 5/M8 10 dětí
6/1 až 6/10
5/M8 Klímová Kateřina *2.5.1801 Hole 6 +20.1.1843 Jinočany 2 5/8
5/9 Špaček Matěj *9.3.1795 Jinočany 2 5.3.1821
Ořech
  5/M9  
5/M9 Mayrová Anna       5/9  
5/10 Špaček Tomáš *1.1.1797 Jinočany 2   +3.1.1797 Jinočany 2   Zemřel
po 2 dnech
5/11 Špaček Tomáš 2 *2.11.1797 Jinočany 2   +2.11.1797 Jinočany 2   Zemřel
po narození
5/12 Špačková Barbora *1.12.1798 Jinočany 2        
5/13 Špačková Alžběta *7.7.1803 Jinočany 2   +29.7.1803 Jinočany 2   Zemřela
po 22 dnech
5/14 Špačková Marie *7.7.1803 Jinočany 2   +8.7.1803 Jinočany 2   Zemřela den po narození


 Generace
/Pořadí
Příjmení Jméno

Narozen/a
místo

Svatba
místo
Zemřel/a
místo
Manžel/ka
Gen/Poř
Děti
Gen/Poř
6/1 Špaček František *5.3.1827 Jinočany 2   +19.4.1828 Jinočany 2   Zemřel
po 1. roce
6/2 Špačková Marie *16.4.1828 Jinočany 2 20.1.1846 Jinočany   6/M2  
6/M2 Štulc Martin     6/2  
6/3 Špačková Anna *7.1.1830 Jinočany 2 21.11.1848 Jinočany    6/M3  
6/M3 Martínek Antonín     6/3  
6/4 Špačková Kateřina *2.5.1831 Jinočany 2 8.7.1851 Jinočany   6/M4  
6/M4 Bambas Václav     6/4  
6/5 Špaček Josef *3.3.1833 Jinočany 2     6/M5  
6/M5 Kulíšková Marie       6/5  
6/6 Špačková Ludmila *5.12.1834 Jinočany 2        
6/7 Špaček František *27.11.1833 Jinočany 2 11.2.1861 Ořech   6/M7 11 dětí
7/1 až 7/11
6/M7 Kozáková Marie *8.3.1842 Jinočany 16   6/7
6/8 Špaček Štěpán *18.12.1838 Jinočany 2   +27.1.1841   Zemřel
po 2. roce
6/9 Špaček Jan *28.2.1842 Jinočany 2   +8.3.1842 Jinočany 2 dvojčata Zemřel
po 8 dnech
6/10 Špaček Matěj *28.2.1842 Jinočany 2   +14.3.1842 Jinočany 2 Zemřel
po 14 dnech


 Generace
/Pořadí
Příjmení Jméno

Narozen/a
místo

Svatba
místo
Zemřel/a
místo
Manžel/ka
Gen/Poř
Děti
Gen/Poř
7/1 Špačková Anna *17.3.1861 Jinočany 16     7/M1  
7/M1 Žežulka Josef *19.10.1885 Třebotov     7/1  
7/2 Špaček Karel *17.10.1863 Kosoř 29 23.2.1903 Stodůlky +1924 7/M2 6 dětí
8/1 až 8/6
7/M2 Baušová Anna *25.8.1876 Stodůlky 19 +1917 7/2
7/3 Špaček Josef Václav *25.3.1865 Kosoř 29   +30.10.1865   Zemřel
v 7. měsíci
7/4 Špačková Marie *19.9.1866 Kosoř 29 26.4.1899 Třebotov   7/M4  
7/M4 Jaroš Jan       7/4  
7/5 Špačková Kateřina Božena *3.7.1868 Kosoř 29   +8.3.1889 Kosoř 29   Zemřela
v 21 letech
7/6 Špačková Alžběta *26.9.1872 Kosoř 29   +12.2.1881 Kosoř 29   Zemřela
v 9. letech
7/7 Špaček František *18.10.1874 Kosoř 29   +21.1.1875 Kosoř 29   Zemřel
ve 3. měsíci
7/8 Špaček František 2 *25.11.1875 Kosoř 29   +7.12.1875 Kosoř 29   Zemřel
ve 2. týdnu
7/9 Špačková Ludmila *28.12.1876 Kosoř 29   +19.7.1877 Kosoř 29   Zemřela
v 7. měsíci
7/10 Špačková Ludmila 2 *28.5.1878 Kosoř 29   +29.11.1889 Kosoř 29   Zemřela
v 11 letech
7/11 Špačková Božena *5.2.1881 Kosoř 29   +15.6.1883 Kosoř 29   Zemřela
ve 2 letech
7/12 Špaček Bohumil Stanislav *9.5.1884 Kosoř 29   +18.8.1884 Kosoř 29   Zemřel
ve 3. měsíci