Jste na titulní stránce Fotografií rodu Špačků. Můžete si prohlédnout fotografie rodiny našeho děda a praděda Karla Špačka *1863 a fotografie rodin jeho dětí, zakladatelů našich pěti odnoží.

Tato fotografická stránka, obsahuje šest samostatných stránek s několika dobovými fotografiemi dle následující tabulky.

Fotografie Hlavní větve Špačků

Karla Špačka *1863 a jeho manželky Anny roz. Baušové *1876

Fotografie Odnože ze Slaného

Jiřího Špačka *1904 a jeho manželky Marie roz. Faitové *1910

Fotografie Odnože z Knína a Tišic

Ludmily Špačkové *1906 a jejího manžela Antonína Heřmana *1903

Fotografie Odnože z Radotína 1

Marie Špačkové *1908 a jejího manžela Františka Vacka *1901

Fotografie Odnože z Cikánky

Soběslava Špačka *1910 a jeho manželky Milady roz. Ševčíkové *1909

Fotografie Odnože z Radotína 2

Václava Špačka *1915 a jeho manželky Vlasty roz. Halmové *1921

Vlastní rodokmeny našich předků i našich současníků v grafické podobě a elektronickém provedení najdete na stránce Rodokmeny.